Koerden

Koerden

Zelfbeschikking betekent voor de N‐VA dat elk volk het recht heeft zelf te bepalen hoe ruim het zijn autonomie wenst in te vullen. Het is aan de Europese Unie om dat recht te verdedigen en te pleiten voor een omzetting ervan in de praktijk. 

Dicht bij huis, in de achtertuin van Europa, leveren de Koerden al jarenlang strijd voor meer zelfbeschikking. Dat gebeurt niet enkel in Turkije, maar ook in Irak, Iran en Syrië. De situatie van de Koerden mag de laatste jaren dan wel verbeterd zijn, dat belet niet dat mensenrechtenorganisaties nog dagelijks schendingen vaststellen. 

​De N‐VA steunt het streven naar Koerdische ontvoogding. Wij zullen ons op Europees niveau blijven inzetten voor een democratische en vreedzame oplossing voor de Koerdische kwestie.

Lees meer overBuitenland