Inburgering

Inburgering

Wie wettelijk in België verblijft, moet alle kansen krijgen om deel te nemen aan onze samenleving. Een inburgeringstraject zorgt voor een begeleide stap naar integratie. Maar dan stopt het niet: echte integratie verloopt via het werk, in het verenigingsleven, in de buurt, en ga zo maar verder. Kennis van het Nederlands is daarbij cruciaal.

De N-VA vraagt nieuwkomers niet om hun identiteit af te leggen aan de grens of hun geloof op te geven. We vragen wel om onze publieke cultuur te delen, onze taal te leren en de basisregels van onze samenleving te respecteren en na te leven.

We nodigen alle nieuwkomers uit om hun rol in onze samenleving op te nemen: door de taal te leren, door te werken, door hun kinderen maximale kansen te bieden. Wie zich inspant, moet voldoende kansen krijgen en mag niet achtergesteld worden wegens zijn huidskleur of afkomst.

Zo bouwen we een Vlaanderen waarin de kloof tussen “nieuwe” en “oude” Vlamingen plaats maakt voor een samenleving waarin we samen Vlaming zijn. Met het Nederlands als gemeenschappelijke taal.