Inburgering

Inburgering

Nieuwkomers hebben rechten, maar ook plichten. Inburgeren is méér dan zich ergens vestigen. Een inburgeringstraject zorgt voor een begeleide stap naar integratie. Maar dan stopt het niet: echte integratie verloopt via het werk, in het verenigingsleven, … . De Nederlandse taal is wat ons verbindt en is dus cruciaal.

De N-VA vraagt nieuwkomers niet om hun identiteit af te leggen aan de grens of hun geloof op te geven. Het essentiële vertrekpunt integratie is het omarmen van onze verlichte waarden. En die staan niet open voor discussie. De N-VA blijft ijveren voor een nieuwkomersverklaring: die legt alles haarfijn uit en koppelt het verblijfsrecht aan een integratieplicht.

Wie zich inspant, moet voldoende kansen krijgen en mag niet achtergesteld worden wegens zijn huidskleur of afkomst.

Zo bouwen we een Vlaanderen waarin de kloof tussen “nieuwe” en “oude” Vlamingen plaats maakt voor een samenleving waarin we samen Vlaming zijn. Met het Nederlands als gemeenschappelijke taal.