Illegaal wonen

Illegaal wonen

In Vlaanderen wonen heel wat gezinnen in zonevreemde huizen. Vaak woningen die deel uitmaakten van een boerderij of bedrijf, maar die niet in een woonzone liggen.

De N-VA pleit voor een dubbele aanpak van zonevreemde woningen: soepele overgangsregels voor overtredingen uit het verleden, maar streng optreden bij nieuwe overtredingen.

De overgangsregels moeten het mogelijk maken te verbouwen en te herbouwen, zonder de open ruimte al te veel aan te tasten. Hierdoor vermijden we een onbeheerste wildgroei van woningen op plekken die enkel via kleine landbouwbaantjes ontsloten worden.

 

Lees meer overWonen