Hervorming Brussel

Hervorming Brussel

De N-VA wil Brussel hervormen via de Confederatie België. De regio Brussel-Hoofdstad wordt bevoegd voor alle ‘grondgebonden’ zaken zoals politie, mobiliteit, milieu en het economisch beleid. Zo heeft Brussel de hefbomen in handen om problemen aan te pakken.

Voor de ‘persoonsgebonden’ zaken, zoals gezondheidszorg, hebben Brusselaars de Brusselkeuze. Ze kunnen zelf kiezen voor het Vlaamse of het Waalse stelsel. Wie kiest voor het Vlaamse stelsel valt onder dezelfde regeling als de Vlamingen in Vlaanderen.

Met dit model maakt elke Brusselaar zijn eigen keuze. Vanzelfsprekend kan deze Brusselkeuze wijzigen. Elke Brusselaar kan dus zijn keuze aanpassen, mits het respecteren van een wachttermijn. En even vanzelfsprekend blijft de toegang tot Vlaamse instellingen, zoals ziekenhuizen, open voor alle Brusselaars.

Lees meer overBrussel