Fraude

Fraude

Fraude berokkent grote schade aan onze welvaart. De échte behoeftigen zijn daar het grootste slachtoffer van. Daarom moet fraude met alle middelen bestreden worden. 

De N-VA vraagt dat naast fiscale fraude ook sociale fraude ernstig wordt aangepakt. Nu ontspringen te veel fraudeurs de dans.

De RSZ, de RVA, de Rijksdienst voor Pensioenen en de Sociale Inspectie:  geen enkele instelling publiceert betrouwbare cijfers over fraude en de bedragen die de controlediensten recupereren. Dat moet dringend anders. 

De N-VA wil grote schoonmaak houden in de sociale-inspectiediensten. Vandaag houden maar liefst tien diensten zich bezig met het opsporen van valsspelers. Als die diensten hun krachten bundelen, zullen de resultaten snel volgen.