Fraude

Fraude

Fraude berokkent grote schade aan onze welvaart. De échte behoeftigen zijn daar het grootste slachtoffer van. Daarom moet fraude met alle middelen bestreden worden. 

Onder de regering Michel werd de strijd tegen zowel sociale als fiscale fraude fors opgevoerd. De geïnde bedragen bereiken recordhoogtes. Dat is mogelijk dankzij datamining en de uitwisseling van gegevens tussen inspectiediensten, de sociale zekerheidsinstellingen, de fiscale administratie, de Kruispuntbank van de Ondernemingen en derde instanties zoals de vakorganisaties.