Financiële crisis

Financiële crisis

Ook Vlaanderen en België werden op harde wijze geconfronteerd met de gevolgen van de wereldwijde financiële crisis. De redding van de banken deed de overheidsfinanciën ontsporen. 

De Vlaamse Regering maakte haar huiswerk en leverde vier jaar op rij een begroting in evenwicht af. Geen sinecure aangezien de andere regio’s daar niet in slaagden. Federaal namen vooral de belastingen ongezien sterk toe. Die dienden om de groeiende uitgaven te financieren en het begrotingstekort licht terug te dringen.

Om versterkt uit de financiële crisis te komen, kiest de N-VA voor een dynamisch economisch beleid. En voor een slanke overheid die minder uitgeeft, de belastingen verlaagt, de werkgelegenheid verhoogt, de loonkosten aanpakt, de lasten op arbeid verlaagt en het passieve uitkeringsbeleid afbouwt. Kortom: alles wat de regering-Di Rupo niet heeft gedaan.