Detachering

Detachering

Het Europese vrije verkeer van diensten heeft onze open economie al erg veel welvaart gebracht. Dat principe wil de N-VA dus zeker niet in twijfel trekken.

Via detachering kunnen werknemers uit een andere lidstaat tijdelijk bij ons komen werken. De oorspronkelijke bedoeling was evenwel om die buitenlandse arbeidskrachten aan te trekken op basis van hun expertise en knowhow, niet omdat zij goedkoper zijn, en enkel voor dienstenopdrachten van korte duur.

De N-VA pleit in de eerste plaats voor een correcte toepassing van dat principe van detachering. De bestaande Europese regelgeving rond detachering zet de deur immers open voor oneerlijke loonconcurrentie en sociale dumping. Vandaag kunnen buitenlandse werknemers voor maximaal twee jaar naar hier gedetacheerd worden, zonder hier sociale bijdragen te betalen. Een herziening van die Europese regelgeving is daarom noodzakelijk. De N-VA zet al lange tijd druk om de maximale detacheringsduur voor risicosectoren, zoals de bouw- of schoonmaaksector, in te korten naar zes maanden. Komt die herziening er niet, dan moet de sociale zekerheid voortaan betaald worden in het werkland. Vandaag is dat niet het geval, waardoor het oneigenlijke en frauduleuze gebruik van detachering toeneemt.

Op detachering moeten ook strengere controles komen. Ten slotte moeten we ook structurele maatregelen nemen om onze internationale competitiviteit te herstellen.