Cultuur

Cultuur

Cultuur zorgt, net als onderwijs, voor creativiteit en ondernemingszin, innovatie en groei. Beide ondersteunen, samen met sport, ook ons sociale weefsel. 

Het is dus logisch dat cultuur een gemeenschapsbevoegdheid is. En toch bestuurt en financiert de federale overheid vandaag nog heel wat van onze belangrijkste culturele, wetenschappelijke en educatieve instellingen. 

De N-VA moet echter vaststellen dat de federale overheid niet of nauwelijks begaan is met de federale musea en hun collecties. Die zijn samen nochtans goed voor zo’n zes miljard euro. 

Door een gebrek aan visie en aansturing gaan die collecties geleidelijk verloren. Ze staan te verkommeren op hoge zolders en in vochtige kelders, en worden zelden of nooit tentoongesteld. De overheid heeft ze nog steeds niet volledig geïnventariseerd en van digitalisering is weinig sprake. Kortom, de stilstand is schrijnend. 

 

Lees meer overCultuur en media