Buitenlandse handel / handelsmissies

Buitenlandse handel / handelsmissies

Momenteel zijn de gewesten deels bevoegd voor buitenlandse handel. Toch blijven er verschillende federale instellingen bestaan, met onduidelijkheid, federale recuperatiepogingen, dubbel werk en inefficiëntie tot gevolg. De N-VA vraagt al lang dat buitenlandse handel volledig in Vlaamse handen komt, zodat we alle instellingen kunnen samenbrengen in één organisatie.

Flanders Investment and Trade (FIT) wordt dan het unieke loket voor buitenlandse handel. Vlaamse bedrijven kunnen er terecht voor alles wat met internationaal ondernemen te maken heeft. 

De N-VA heeft geen enkel bezwaar tegen gemeenschappelijke handelsmissies naar het buitenland. Vlaanderen organiseert gemeenschappelijke missies met Nederland en Catalonië, dus waarom niet met Wallonië? Wel vraagt de N-VA dat de federale regering hierover overlegt met de deelstaten. Buitenlandse handel is per slot van rekening een Vlaamse bevoegdheid.

Lees meer overBuitenland