buitenlandse handel

Buitenlandse handel

Buitenlandse handel moet voor de N-VA helemaal in Vlaamse handen komen. Een efficiënt handelsbeleid vertrekt vanuit de mogelijkheden voor de Vlaamse export en het aantrekken van investeringen voor Vlaanderen. Ons beleid zet de troeven van onze economie maximaal in de kijker.

Flanders Investment and Trade (FIT) is het unieke loket voor buitenlandse handel. Vlaamse bedrijven kunnen er terecht voor alles wat met internationaal ondernemen te maken heeft.

Momenteel zijn de gewesten deels bevoegd voor buitenlandse handel. Toch blijven verschillende federale instellingen bestaan, met onduidelijkheid, federale recuperatiepogingen, dubbel werk en inefficiëntie tot gevolg. De N-VA vraagt al lang dat buitenlandse handel volledig in Vlaamse handen komt, zodat we alle instellingen kunnen samenbrengen in één organisatie.

De N-VA heeft geen enkel bezwaar tegen gemeenschappelijke handelsmissies naar het buitenland. Vlaanderen organiseert gemeenschappelijke missies met Nederland, dus waarom niet met Wallonië? Wel vraagt de N-VA dat de federale regering hierover overlegt met de deelstaten. Buitenlandse handel is per slot van rekening een Vlaamse bevoegdheid.

Lees meer overBuitenland