Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap

Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap

De zesde staatshervorming voerde een nieuwe instelling in: de ‘Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap’ (BHG).

Een merkwaardige constructie. Het lijkt een instrument om het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest inspraak te geven in Vlaanderen. En een omweg om Brussel uit te breiden. Zeggenschap verwerven over de Brusselse ring en de creatie van een corridor tussen Brussel en Waals-Brabant lijken de echte doelstellingen.

De N-VA-gemeenteraadsleden van Vlaams-Brabant dienden daarom moties in om niet deel te nemen aan die Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap.

Lees meer overBrussel