De N-VA betreurt dat de Britten de Europese Unie hebben verlaten. De Brexit is symptomatisch voor het gebrek aan vertrouwen en inspraak van de burgers in de Unie en toont aan dat verdere interne hervormingen nodig zijn.

De N-VA pleit ervoor om de relatie met het Verenigd Koninkrijk zo nauw mogelijk te houden. Het land blijft onze buur en door onze geografische nabijheid blijft ook de economische verbondenheid enorm groot. De N-VA blijft zich inzetten voor het wegwerken van belemmeringen of protectionistische maatregelen in de handel met het Verenigd Koninkrijk. Niettemin dienen we erover te waken dat het gelijk speelveld tussen Europese en Britse bedrijven gegarandeerd blijft.

Een nauwe samenwerking met het Verenigd Koninkrijk op andere beleidsdomeinen blijft noodzakelijk om de Europese stem te laten doorklinken op wereldniveau. Ook wenst de N-VA de banden met de verschillende regio’s van het Verenigd Koninkrijk te versterken.