Bijen

Bijen zijn onmisbaar voor de bestuiving van planten en gewassen. Voor de landbouw is het essentieel dat bijenkolonies in stand worden gehouden. Bijensterfte brengt de levensvatbaarheid van onze akker- en tuinbouwbedrijven in gevaar.

De N-VA ijvert daarom voor een Europees verbod op neonicotinoïden in pesticiden. Toch zal die maatregel alleen de oprukkende bijensterfte niet stoppen. Vandaag vinden bijen te weinig voedsel doordat veel planten gewoon niet meer kunnen groeien.

De achteruitgang van het dieren- en plantenleven op het platteland moet stoppen. Wij pleiten voor herstelmaatregelen. Daarbij stimuleren we de aanplanting en aanleg van bomen, struiken, poelen, vluchtstroken voor akkerfauna en -flora. 

 

Lees meer overMilieu en klimaat