BHV

BHV

De kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (B-H-V) is gesplitst. Dat klopt. Maar de Vlamingen betalen wel een prijs. Een prijs die het positieve van de splitsing volledig tenietdoet.

De Franstaligen krijgen immers samen met de splitsing van BHV een stevig pakket extra privileges. En een grote zak Vlaams geld. Daarbovenop worden de Vlamingen in Brussel ook nog eens tweederangsburgers.

De N-VA vroeg de splitsing van BHV om de taalgrens voor eens en altijd bevestigd te zien. Wie in Vlaanderen komt wonen, moet zich integreren. Maar met alle ‘speciallekes’ die Franstaligen nu weer krijgen, denken zij  dat de Vlaamse Rand - nog meer dan gisteren - le très grand Bruxelles is.

De BHV-akkoorden wakkeren de Franstalige arrogantie verder aan. In Brussel, in de Rand, zelfs in gans Vlaams-Brabant. Ze leiden voorspelbaar tot méér communautaire problemen, niet tot minder.

Lees meer overStaats|hervorming