Benoemingen

Benoemingen

Het is logisch dat de politiek vertegenwoordigd is in de raden van bestuur (RvB) van overheidsbedrijven. In de RvB zitten nu eenmaal de vertegenwoordigers van de aandeelhouder en dat is in dit geval de overheid (en dus ook de politiek). Deze bestuurders zijn afgevaardigd door de regering, en dus onrechtstreeks door de kiezers.

Dit neemt niet weg dat competentie van deze bestuurders de belangrijkste maatstaf moet zijn.

Voor directiefuncties daarentegen komt de selectie toe aan het overheidsbedrijf zelf. Deze selectie moet gebeuren via een objectieve selectieprocedure.

Lees meer overEfficiënte overheid