Asiel

Asiel

De N-VA verdedigt de Conventie van Genève. We bieden een veilige haven aan iedereen die zijn land is ontvlucht uit een gegronde vrees voor vervolging omwille van zijn ras, geloof, nationaliteit, seksuele geaardheid, politieke overtuiging of lidmaatschap van een specifieke sociale groep.

Maar nog steeds worden te veel asielaanvragen ingediend door economische migranten. Zij weten dat ze uiteindelijk toch geen erkenning als vluchteling zullen krijgen. Daardoor moeten oprechte kandidaat-vluchtelingen al te lang wachten op hun erkenning.

De N-VA wil de achterpoortjes van onze asielwetgeving sluiten. Voor ons mag de volledige asielprocedure hooguit zes maanden duren. Voor bepaalde categorieën asielzoekers moet de beslissing zelfs op maximaal twee weken genomen worden. Zo voorkom je menselijke tragedies waarbij je geïntegreerde illegalen na jaren toch moet terugsturen.