Ambtenaren

Ambtenaren

De N-VA vraagt dat de federale overheid meer dan een tandje bijsteekt voor de vermindering van haar aantal ambtenaren. Zelfs na de zesde staatshervorming zullen er bijna dubbel zoveel federale als Vlaamse ambtenaren zijn. 

In moeilijke tijden is het ook logisch dat de overheid bespaart. Als er inspanningen van de bevolking worden gevraagd, moet de overheid het goede voorbeeld geven. 

In de Vlaamse Regering werkt de N-VA hard mee aan een verdere vermindering van het aantal ambtenaren.  Minister van Bestuurszaken Bourgeois perkte de personeelskosten in met 7,1 procent. Kabinetten werden afgebouwd en administraties krompen in. Daarbij is geen sprake van blinde besparingen, want de ambtenaren worden zelf betrokken bij het uitwerken van de plannen. 

De doelstellingen zijn duidelijk: de kwaliteit van de dienstverlening en de klantgerichtheid moeten naar omhoog.

 

Lees meer overEfficiënte overheid