Ambtenaren

Ambtenaren

De N-VA gaat door met de vermindering van het aantal ambtenaren. Zelfs na de zesde staatshervorming zijn er nog altijd dubbel zoveel federale als Vlaamse ambtenaren. 

In moeilijke tijden is het logisch dat ook de overheid bespaart. Als er inspanningen van de bevolking worden gevraagd, moet de overheid het goede voorbeeld geven. 

Een modern en flexibel personeelsbeleid betekent dat we af moeten van het logge statuut. De N-VA is voor een eenheidsstatuut voor werknemers in de privé en bij de overheid. Dat verhoogt ook de arbeidsmobiliteit tussen privé en overheid.

De doelstellingen zijn duidelijk: de kwaliteit van de dienstverlening en de klantgerichtheid moeten naar omhoog.

Lees meer overEfficiënte overheid