Afrika

Afrika

We kunnen er niet omheen. Een grondige heroriëntering van ons Afrikabeleid dringt zich op. Op dit moment is duidelijk dat ons land er niet langer een van de belangrijke spelers is. 

Maar Congo blijft wel bepalend voor de Belgische diplomatie. Het is de belangrijkste partner in de bilaterale ontwikkelingssamenwerking. Ondertussen blijft het standpunt van ons land rond Congo vaag. Van een duidelijke strategische visie over hoe onze relatie moet evolueren is geen sprake. Nochtans wordt al jaren aan het parlement beloofd dat we met zo’n globale visie naar buiten gaan komen.

De N-VA wil verder werken met het Congolese volk. Ontwikkelingssamenwerking blijft noodzakelijk. Net als schuldkwijtscheldingen. Maar die samenwerking houdt in dat Congo zich ertoe verbindt politieke en economische hervormingen na te streven. Net als bij andere partners eisen we vooruitgang, ook op het vlak van de democratie en de mensenrechten.

Diezelfde principes hanteert Vlaanderen bij het uittekenen van een eigen volwaardige ontwikkelingssamenwerking. Daarin focust het op drie prioritaire partnerlanden in Afrika: Malawi, Mozambique en Zuid-Afrika. Door die geografische focus verhoogt de slagkracht van de geleverde inspanningen en beperken we de administratiekosten. 

En ook thematisch moeten we specialiseren om ons te kunnen onderscheiden. Gezondheidszorg, onderwijs, landbouw en veeteelt en sociale infrastructuur zijn sectoren waarin wij een grote, bewezen deskundigheid hebben. En bijgevolg de belangrijkste actieterreinen in onze Vlaamse ontwikkelingssamenwerking.

 

Lees meer overBuitenland