Wafelijzerpolitiek

Typisch Belgische, informele bestuurspraktijk die voorrang gaf aan de gelijke behandeling van regio’s boven het eigenlijke nut van een investering. Budgetten voor grootschalige openbare projecten kregen steeds een gelijk(w)aardige compensatie in het andere landsgedeelte. Die uitgavenpolitiek leidde tot ongebruikte of onafgewerkte projecten - ‘grote nutteloze werken’ – en ligt mee aan de basis van de zeer hoge Belgische staatsschuld.