Vermogenswinstbelasting

Een belasting die enkel geheven wordt op het inkomen dat een bepaald of volledig vermogen oplevert, niet op dat vermogen zelf. Voorbeelden van bepaalde vermogenswinstbelastingen zijn de roerende voorheffing op dividenden van aandelen en op interesten van kasbons en obligaties. In Nederland bestaat een vermogenswinstbelasting op het volledige vermogen. Het is een complexe belasting, die je niet ondoordacht mag invoeren. De kleine spaarder en belegger mogen er immers niet de dupe van worden, net zo min als de superrijken eraan mogen ontsnappen.