Vermogensbelasting

Een directe belasting die geheven wordt op het vermogen, ongeacht de inkomsten die men eruit verkrijgt. Terwijl een vermogen vroeger hoofdzakelijk onroerend goed omvatte, bestaat het vandaag vooral uit aandelen en obligaties. Het nadeel van zo’n belasting is de mobiliteit van vermogens, die tot fiscaal toerisme leidt. Daarbij komt dat die inkomsten al eens werden belast. Om die reden wordt de kosten-batenanalyse van een vermogensbelasting vaak betwist, ook door de N-VA.