TTIP

Trans-Atlantisch Partnerschap voor Handel en Investeringen (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Een Vrijhandelsakkoord Een akkoord dat een verregaande vermindering of opheffing beoogt van tarieven op de import en export van goederen en diensten. Het houdt evenwel geen vrij verkeer van kapitaal en arbeid in. Het tegenovergestelde is protectionisme, waarbij doelgericht barrières worden opgelegd in de vorm van importheffingen of niet-tarifaire handelsbelemmeringen. vrijhandelsakkoord dat de handelsbelemmeringen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten moet wegwerken en zo zal zorgen voor economische groei, extra investeringen en jobcreatie.