Transitmigrant

Een Migrant Een persoon die zijn land verlaat om naar een ander land te trekken, met het doel er langdurig of definitief te verblijven. De term maakt geen onderscheid op basis van migratiemotieven: het kan gaan om arbeidsmigranten, maar ook om vluchtelingen e.a. migrant op doorreis. Transitmigranten verblijven een tijdje in een land, in afwachting dat ze permanent naar een ander land migreren.