Taxshift

Van een 'taxshift' of belastingverschuiving is sprake als je een nieuwe belasting invoert of een bestaande verhoogt om een andere belasting te verminderen of te schrappen. De N-VA is voorstander van een verschuiving van de lasten op arbeid naar die op consumptie of milieuvervuiling bijvoorbeeld, maar niet van een belasting die de totale Belastingdruk De mate waarin de belastingheffingen drukken op het besteedbaar inkomen. belastingdruk nog doet toenemen.