Tantième

Loopbaanbreuk voor de berekening van met name ambtenarenpensioenen. Om tot het jaarlijks pensioenbedrag in de overheidssector te komen, wordt de referentiewedde vermenigvuldigd met het aantal dienstjaren. Dat resultaat wordt vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk 1/60, het zogenaamde tantième. Voor sommige personeelsleden geldt een voordelige breuk, zodat ze sneller een maximumpensioen bereiken.