Sociale werkbonus

Een korting op de werknemersbijdragen voor de Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid , wat zich concreet vertaalt in een netto loonsverhoging of extra koopkracht voor de werknemer. Zo motiveer je mensen om aan de slag te gaan én te blijven. In België is het verschil tussen een inkomen uit arbeid en uitkeringen bij inactiviteit of werkloosheid immers vaak te klein om hen aan te zetten een job aan te nemen: de zogenaamde inactiviteits- of werkloosheidsval.