Retributie

Een retributie is een vergoeding die de overheid vraagt voor een concrete dienst die zij levert. Het verschil met belastingen is dat er bij retributies wel een directe tegenprestatie is. Een voorbeeld zijn de parkeerheffingen die gemeenten kunnen opleggen. Het innen ervan kunnen ze ofwel zelf uitvoeren, ofwel uitbesteden.