Readmissieakkoord

Readmissie- of terugnameakkoorden zijn een belangrijk instrument in een effectief terugkeerbeleid. Ze worden zowel op Belgisch als op Europees niveau gesloten met derde landen. Er wordt een samenwerking overeengekomen met het oog op het terugsturen en terugnemen van illegaal verblijvende personen.