Reactionair

Een reactionaire houding wordt ook wel als extreem conservatief omschreven. In tegenstelling tot gematigde conservatieven streven reactionairen niet naar het in stand houden van het status quo, maar pleiten ze voor een terugkeer naar het verleden. Zij willen maatschappelijke veranderingen terugdraaien die door niet-reactionairen als positief worden gezien. Tegenwoordig heeft de term dan ook een negatieve connotatie gekregen.