Politiek vluchteling

Een persoon die vanwege zijn politieke overtuiging gevaar loopt voor eigen leven in het thuisland en dus officieel als Vluchteling Een persoon die zijn land van herkomst heeft verlaten omdat zijn leven of persoonlijke veiligheid in gevaar is. De juridische definitie van een vluchteling volgens de Conventie van Genève vind je hier. vluchteling erkend kan worden op basis van de Conventie van Genève.