Politiecollege

Het dagelijkse bestuur van politiezones die meerdere gemeenten bestrijken, is in handen van een politiecollege, samengesteld uit de burgemeesters van die gemeenten. Dat politiecollege heeft bevoegdheden die samenhangen met de organisatie en het beheer van de lokale politie, zoals orders geven, tuchtsancties opleggen, aankopen en aanbestedingen doen. In een ééngemeentezone blijven die bevoegdheden bij de burgemeester en zijn schepencollege.