Notionele interestaftrek

Een maatregel waarmee bedrijven die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting een fictieve rente kunnen aftrekken van hun winst. In het leven geroepen om vanaf 2006 de fiscale discriminatie weg te werken tussen financiering met vreemd en eigen vermogen. In de hervorming van de vennootschapsbelasting van 2017 werd het systeem grondig gewijzigd. Er wordt nu enkel een aftrek toegelaten in de mate dat het eigen vermogen een stijging ondergaat. Dat is rechtvaardiger en laat minder misbruik toe.