Moesen-norm

Bij hantering van de Moesen-norm, bedacht door de econoom Wim Moesen (KU Leuven), worden de overheidsuitgaven gedurende enkele jaren bevroren om de publieke financiën te saneren en de economie te stimuleren. Binnen dat bevroren totaalbudget kan je bepaalde deelbudgetten wel nog laten groeien. Dat verplicht je om keuzes te maken: ergens snoeien om elders te kunnen groeien. Bij de ‘reële Moesen-norm’ laat je de overheidsuitgaven stijgen met niet meer dan de Inflatie De stijging van het algemene prijspeil. De originele betekenis (letterlijk: ‘opblazen’) is monetaire inflatie, wat inhoudt dat de geldhoeveelheid toeneemt. Vandaag wordt met inflatie eigenlijk vooral prijsinflatie bedoeld. Dat wil zeggen een impliciete geldontwaarding. Daardoor daalt de koopkracht. inflatie . Bij de ‘nominale Moesen-norm’ verhoog je die uitgaven op geen enkele manier, ook niet ter compensatie van de inflatie.