Meerwaardebelasting

Een belasting op de winst die je realiseert bij de verkoop van een effect, zoals aandelen of obligaties, of van activa, zoals vastgoed. De meerwaarde komt overeen met het positieve verschil tussen de verkoop- en de aankoopprijs. Een negatief verschil is een waardevermindering of minwaarde. Als er een belasting op meerwaarden komt, dan zou er ook een belastingkorting voor minwaarden moeten gelden.