Lambermontakkoord

Het Lambermontakkoord staat voor drie politieke akkoorden die in 2000-2001 de vijfde staatshervorming vastlegden. Die leverden vooral extra geld op voor het onderwijs van de Franse Gemeenschap. Verder gingen nog een aantal bevoegdheden naar de regio’s. De akkoorden werden gesloten tussen Vlaamse en Franstalige liberalen, socialisten, groenen en de Volksunie, die echter verdeeld was. In die mate zelfs dat de partij uiteenviel, wat uiteindelijk leidde tot de oprichting van de N-VA.