Investeringsakkoord

Een akkoord tussen landen of regio’s die investeringen ontvangen en landen of regio’s waar die investeringen uit voortkomen. Het akkoord beschrijft de rechten en plichten van de betrokken partijen. Het voorziet ook in arbitrage bij eventuele conflicten, met het oog op de bescherming van de gedane investeringen. In de Europese Unie zijn de lidstaten mee bevoegd voor het afsluiten van zo’n akkoord.