Indexcijfer

Een indexcijfer meet de evolutie van de levensduurte en is dus een belangrijke aanwijzing voor een prijsverhoging of Inflatie De stijging van het algemene prijspeil. De originele betekenis (letterlijk: ‘opblazen’) is monetaire inflatie, wat inhoudt dat de geldhoeveelheid toeneemt. Vandaag wordt met inflatie eigenlijk vooral prijsinflatie bedoeld. Dat wil zeggen een impliciete geldontwaarding. Daardoor daalt de koopkracht. inflatie . De index meet niet zozeer het prijsniveau als wel de schommeling tussen twee periodes: het basis- of referentiejaar en de huidige prijs.