Hanzelanden

De Hanzeliga is een alliantie van sterke economieën in het noorden van Europa, waaronder Duitsland, Nederland, Ierland en een aantal Baltische en Scandinavische landen. De Hanzelanden zijn geen voorstander van het heffen van aparte Europese belastingen. Ze ijveren voor een gezond economisch beleid en meer begrotingsdiscipline binnen de Europese Unie, in tegenstelling tot de zogenaamde Club Med-landen zoals Italië, Spanje, Griekenland en Portugal. Als een van de meest welvarende regio’s in Europa heeft Vlaanderen alles in huis om aan te sluiten bij de Hanzelanden.