Gezondheidsindex

De waarde van de gezondheidsindex, ingevoerd in 1994, wordt berekend door een aantal producten uit de korf van de Consumptieprijsindex Het indexcijfer van de consumptieprijzen wordt al sinds 1920 elke maand berekend. Het geeft de evolutie weer van het prijspeil van de indexkorf. Dat is een goederen- en dienstenpakket dat representatief is voor de uitgaven van de gezinnen. Sinds 2013 toetst men de samenstelling elk jaar aan het eventueel gewijzigde consumptiepatroon van de gezinnen. Zo blijft de korf representatief. consumptieprijsindex te halen, meer bepaald alcohol, tabak en brandstof. Het gezondheidsindexcijfer wordt onder meer gebruikt voor de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen.