Excess profit ruling

Het systeem van de overwinstregeling werd in 2004 ingevoerd door de paarse regering onder leiding van Guy Verhofstadt om investeerders naar België te lokken. Het liet internationale groepen toe om een voorafgaand akkoord te sluiten om een deel van de winst van hun Belgische filiaal vrij te stellen van belastingen, voor zover die het resultaat was van een schaalvoordeel. Vandaag beschouwt de Europese Commissie dit fiscale gunstregime als een vorm van ongeoorloofde staatssteun.