Eurorealisme

De N-VA kiest voor een realistische en haalbare benadering van het Europese project. Dat eurorealisme vertaalt zich in een Europa dat sterk is waar nodig, om resultaten te boeken die tastbaar en concreet zijn voor de eigen burgers. De Europese samenwerking moet ook voldoende democratisch draagvlak hebben bij de inwoners van de lidstaten. De N-VA pleit daarom voor constante kritische reflectie en zet zich af tegen het droombeeld van een Europese superstaat.