Derde land

Een land dat geen lidstaat of kandidaat-lidstaat is van de Europese Unie en dat geen lid is van de Europese Vrijhandelsassociatie De Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) is een vrijhandelszone, opgericht in 1960, waarin de samenwerking minder ver gaat dan in de Europese Unie. Zo is er geen politieke samenwerking tussen de EVA-leden en vormen zij ook geen douane-unie. Vandaag bestaat de EVA uit IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Sinds 1992 vormen de EVA-lidstaten, met uitzondering van Zwitserland, een vrijhandelszone met de EU: de Europese Economische Ruimte (EER). Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) of de Europese Economische Ruimte De Europese Economische Ruimte (EER) verenigt sinds 1994 de 28 lidstaten van de Europese Unie en de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA): IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, behalve Zwitserland. De EER heeft als doel de bepalingen betreffende de interne markt uit te breiden, met gekende vier vrijheden: vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen. Europese Economische Ruimte (EER).