CRB

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) is een orgaan waarbinnen overleg plaatsvindt tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. De CRB rapporteert regelmatig over de ontwikkeling van de loonkosten en de werkgelegenheid in België en zijn drie buurlanden. Op basis daarvan worden de marges vastgesteld voor de onderhandelingen tussen de sociale partners.