Convenant

Type van overeenkomst, meestal in de context van beleid, intenties en samenwerking. Convenanten bestaan in vele soorten en maten, van een bestuursakkoord tussen overheden tot een publiek-private overeenkomst tussen overheid en bedrijfsleven.