Contingentering

Ook wel: artsencontingentering. Het beperken van de toegang tot bepaalde medische disciplines. Dit betekent concreet dat slechts een bepaald aantal - of contingent - artsen een RIZIV Het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) is een federale openbare instelling die de gezondheidszorg, een deel van de sociale zekerheid, organiseert. Het Instituut bestaat uit vier kerndiensten: Geneeskundige Verzorging, Uitkeringen, Geneeskundige Evaluatie en Controle, en Administratieve Controle. In het RIZIV zetelen vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers, ziekenfondsen en zorgverstrekkers. Aan Vlaamse zijde ijveren verschillende partijen voor een overheveling van de gezondheidszorg naar de gemeenschappen. RIZIV-nummer krijgt en dat dus enkel de prestaties van die artsen terugbetaald worden door de ziekenfondsen. De aantallen worden verdeeld tussen afgestudeerden van Vlaamse en Franstalige universiteiten via een officiële verdeelsleutel.