Consumptieprijsindex

Het Indexcijfer Een indexcijfer meet de evolutie van de levensduurte en is dus een belangrijke aanwijzing voor een prijsverhoging of inflatie. De index meet niet zozeer het prijsniveau als wel de schommeling tussen twee periodes: het basis- of referentiejaar en de huidige prijs. indexcijfer van de consumptieprijzen wordt al sinds 1920 elke maand berekend. Het geeft de evolutie weer van het prijspeil van de indexkorf. Dat is een goederen- en dienstenpakket dat representatief is voor de uitgaven van de gezinnen. Sinds 2013 toetst men de samenstelling elk jaar aan het eventueel gewijzigde consumptiepatroon van de gezinnen. Zo blijft de korf representatief.