Conservatisme

In zijn algemene betekenis staat het conservatisme voor een denkwijze die vasthoudt aan tradities en het bestaande wil handhaven of, indien nodig, slechts langzaam en geleidelijk wil veranderen. In zijn meer specifieke politieke betekenis staat het voor een kritische houding tegenover de idee dat mens en maatschappij perfect maakbaar zijn, zoals die leeft in ideologieën als het liberalisme en het socialisme. De N-VA stelt conservatisme ook gelijk aan gemeenschapsdenken: wij zien niet het individu of de staat, maar de gemeenschap als belangrijkste gegeven.