Concurrentiekracht

De mate waarin ondernemingen in het ene land kunnen concurreren met dezelfde ondernemingen in een ander land. Sinds 1996 bestaat er in België een wet om de concurrentiekracht te bewaken. Die stelt dat de Belgische loonkosten niet sneller mogen evolueren dan het gemiddelde van onze drie buurlanden. De CRB De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) is een orgaan waarbinnen overleg plaatsvindt tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. De CRB rapporteert regelmatig over de ontwikkeling van de loonkosten en de werkgelegenheid in België en zijn drie buurlanden. Op basis daarvan worden de marges vastgesteld voor de onderhandelingen tussen de sociale partners. CRB (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven) meet elk jaar of die doelstelling wordt gehaald.