Cao

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een geheel van afspraken tussen vertegenwoordigers van werkgevers en van werknemers, afgesloten voor een bepaalde duurtijd. De cao is een aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst die een werkgever en zijn werknemer met elkaar sluiten. In België maakt men onderscheid tussen een nationale cao (voor heel de economie), sectorale cao’s en bedrijfs-cao’s.