Benelux-leger

Er wordt internationaal steeds meer samengewerkt tussen legers, ook binnen Europa. In afwachting van een Europees leger pleit de N-VA alvast voor een samensmelting van de legers van de Benelux-landen tot één Benelux-leger of Leger van de Lage Landen. Geïnteresseerde Europese landen kunnen aansluiten bij dat samenwerkingsverband. Meer samenwerking moet leiden tot een meer efficiënte en performante defensie.